THOA Act

Transplantation Of Human Organ Act:
S. No.      Name of Transplantation of Human Organ Act                             Download

01.

The Transplantation Of Human Organs Act, 1994

                                        

02.

The Transplantation Of Human Organs Rules, 1995

03.

The Transplantation Of Human Organs (Amendment) Rules, 2008

04.

The Transplantation Of Human Organs (Amendment) Act, 2011

05.

The Transplantation Of Human Organs and Tissue Rules, 2014